• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
DATÇA KİGDER CUMHURİYET BAYRAMI VE ÇO­CUK­LAR YA­RA­RI­NA ÖZEL YEMEK ETKİNLİĞİ DÜ­ZEN­LE­Dİ Kaynak Linki = https://www.datca-haber.com/haber/DATcA-KiGDER-CUMHURiYET-BAYRAMI--VE-cOCUKLAR-YARARINA-oZE
KİGDER baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ge­ce­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le ''de­ğer­li ko­nuk­lar , ge­ce­mi­ze hoş gel­di­niz. Datça KİGDER ola­rak bir asır­lık Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi taç­lan­dı­ra­ca­ğı­mız ''100'cü yıla1 kala  kut­la­ma­mız­da siz­ler­le be­ra­ber ol­mak­tan büyük mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Evet , ''Cum­hu­ri­yet er­dem­dir, fa­zi­let­tir.'' Büyük ön­de­ri­miz ATA­TÜRK' ün NUTKU' nda be­lirt­ti­ği gibi ; onur­lu, gu­rur­lu ve ce­sa­ret­li top­lum­la­rın büyük mü­ca­de­le­ler­le ka­zan­dık­la­rı ken­di­ne öz­gü­ven­li ulus­la­rın layık ol­duk­la­rı bir yön­tem­dir. Biz­ler, Cum­hu­ri­yet' İn ku­ru­lu­şun­da­ki bütün zor­luk­la­rı ya­şa­ya­rak, her biri onur ve gurur abi­de­si olan biz­den ön­ce­ki ne­sil­le­rin bı­rak­tık­la­rı bu an­lam­lı ve ta­ri­hi mi­ra­sın so­rum­lu­lu­ğu ile Cum­hu­ri­yetimi­ze sahip çık­mak zo­run­da­yız'' dedi. Ge­ce­de bir ko­lek­si­yo­ner' in ço­cuk­lar ya­ra­rı­na ba­ğış­la­dı­ğı, ''Ata­türk Port­re­li duvar ha­lı­sı'', açık ar­tır­ma usu­lüy­le sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı. 9 ya­şın­da­ki Emir De­mir­ci­oğ­lu ha­lı­yı bin TL ye satın ala­rak, hem Ata­türk Port­re­li duvar halım oldu, hem yar­dı­ma ih­ti­ya­cı olan ar­ka­daş­la­rı­ma kat­kım oldu'' dedi. Datça KİGDER ge­ce­den elde edi­len ge­lir­le, alı­na­cak olan ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni Ara­lık ayın­da ço­cuk­lar­la bu­luş­tu­ra­cak. KİGDER baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ge­ce­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le ''de­ğer­li ko­nuk­lar , ge­ce­mi­ze hoş gel­di­niz. Datça KİGDER ola­rak bir asır­lık Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi taç­lan­dı­ra­ca­ğı­mız ''100'cü yıla1 kala  kut­la­ma­mız­da siz­ler­le be­ra­ber ol­mak­tan büyük mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Evet , ''Cum­hu­ri­yet er­dem­dir, fa­zi­let­tir.'' Büyük ön­de­ri­miz ATA­TÜRK' ün NUTKU' nda be­lirt­ti­ği gibi ; onur­lu, gu­rur­lu ve ce­sa­ret­li top­lum­la­rın büyük mü­ca­de­le­ler­le ka­zan­dık­la­rı ken­di­ne öz­gü­ven­li ulus­la­rın layık ol­duk­la­rı bir yön­tem­dir. Biz­ler, Cum­hu­ri­yet' İn ku­ru­lu­şun­da­ki bütün zor­luk­la­rı ya­şa­ya­rak, her biri onur ve gurur abi­de­si olan biz­den ön­ce­ki ne­sil­le­rin bı­rak­tık­la­rı bu an­lam­lı ve ta­ri­hi mi­ra­sın so­rum­lu­lu­ğu ile Cum­hu­ri­yetimi­ze sahip çık­mak zo­run­da­yız'' dedi. Ge­ce­de bir ko­lek­si­yo­ner' in ço­cuk­lar ya­ra­rı­na ba­ğış­la­dı­ğı, ''Ata­türk Port­re­li duvar ha­lı­sı'', açık ar­tır­ma usu­lüy­le sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı. 9 ya­şın­da­ki Emir De­mir­ci­oğ­lu ha­lı­yı bin TL ye satın ala­rak, hem Ata­türk Port­re­li duvar halım oldu, hem yar­dı­ma ih­ti­ya­cı olan ar­ka­daş­la­rı­ma kat­kım oldu'' dedi. Datça KİGDER ge­ce­den elde edi­len ge­lir­le, alı­na­cak olan ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni Ara­lık ayın­da ço­cuk­lar­la bu­luş­tu­ra­cak.

DATÇA HABER SEBİHA ARSLAN HABERİ
  
63 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret20577
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.800728.9161
Euro31.493331.6195
Hava Durumu
Saat