• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
DATÇA KİGDER, ELA­ZIĞ - DATÇA ARA­SIN­DA SEVGİ KÖP­RÜ­SÜ OLUŞ­TUR­DU
Datça KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ve der­nek üye­le­ri Jale Eren ve Filiz İrem Öz­top­rak ,köy ço­cuk­la­rıy­la güzel zaman ge­çi­re­rek, on­la­ra oku­ma­nın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu ge­le­ce­ğe umut­la bak­ma­la­rı için çok ça­lış­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­ler.
Datça KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü, okul mü­dü­rü ve öğ­ret­men­le­ri­miz biz­le­ri kar­şı­la­yıp ta­nış­tık­tan sonra, okul­da ço­cuk­la­rı­mız­la bir araya gel­dik. Datça'dan ül­ke­mi­zin uzak bir kö­şe­sin­den, kar­deş­lik, sevgi ve be­ra­ber­lik duy­gu­la­rı­nı ge­tir­dik.
Zi­ya­re­ti­miz­de ço­cuk­la­rı­mız en çok oku­mak is­te­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler.
Bu et­kin­li­ği­miz­de des­tek veren ve daha önce Arı­cak il­çe­sin­de Kay­ma­kam­lık yap­mış olan Kay­ma­ka­mız sayın Mesut Çoban'a te­şek­kür edi­yo­ruz. Der­nek ola­rak uy­gu­la­mak­ta ol­du­ğu­muz ''Datça'ya bir Çocuk Sevgi Evi '' ka­zan­dı­ra­lım pro­je­miz­le bir­lik­te, Ül­ke­mi­zin her yö­re­si bizim vic­da­nı ve sos­yal so­rum­lu­lu­ğu­muz­dur il­ke­si ile ge­lecek yıl­lar­da da ço­cuk­la­ra sevgi köp­rü­le­ri pro­je­mi­zi ge­liş­ti­re­rek yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz ''dedi.
  
410 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret20577
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.835128.9507
Euro31.421631.5476
Hava Durumu
Saat