• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Fethiye Huzur Evindeydik
KİGDER Başkanı Menşure Yavuz öncülüğünde gerçekleşen  zi­ya­re­te, Der­ne­ğin yö­ne­tim ku­ru­lu ve üye­le­ri ile bir­lik­te ka­tı­la­rak, hu­zu­re­vin­de ya­şa­mak­ta olan yaş­lı­la­rı­mıza  ''Ha­ya­ta umu­du­nu­zu kay­bet­me­den ,her gün ye­ni­den doğ­muş gibi''   bakın me­sa­jı­nı ver­mek istedik dediler.

Gerçekleşen et­kin­li­ğe Datça' da sahne alan sa­nat­çı Barış da ka­tı­la­rak hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri­nin is­tek­le­ri olan şar­kı­la­rı icra ede­rek on­la­ra güzel bir müzik zi­ya­fe­ti verdi. Fet­hi­ye Hu­zu­re­vi zi­ya­re­ti­ni or­ga­ni­ze e­den der­nek baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz et­kin­lik­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da '' Öm­rü­mü­zün geç­ti­ği her yıl bizim ih­ti­yar­ladığımızı göstermiyor.Yaşama bağlılığımızın hayatı ne denli güzel ve mutlu geçirebileceğimizin tecrübesini kazandırıyor.
Sizler güzel insanlar ,bu hayat tecrübesini yaşayarak buradasınız .Biz­ler de siz­le­rin bu yaş al­ma­da­ki be­ce­ri, ol­gun­luk ve ha­ya­ta karşı di­renç­li du­ru­şu­nu­zu teb­rik etmek için bu­ra­da­yız ''dedi. Der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Mürüvet Soyalp,Nilgün Oltulu, Yağmıur Yavuz Yıldırım gün bo­yun­ca hu­zu­re­vi sa­kin­le­riy­le soh­bet edip,on­la­rın her bi­ri­ni yaşam hi­ka­ye­le­ri­ni din­le­di­ler. On­la­rın geç­miş anı­la­rı­nı pay­la­şa­rak be­ra­ber şar­kı­lar söy­le­yip yeni bir yıla ya­şan­ma­mış taze umut­la­rla girme dileklerini ilettiler.

Hu­zu­re­vi Mü­dü­rü Adem Gün­gör yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, der­ne­ğin bu an­lam­lı zi­ya­re­tini unut­ma­ya­cak­la­rı­nı, bir Datça ge­zi­si ile bu güzel bir­lik­te­li­ğin de­va­mı­nı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri ile be­ra­ber Der­nek yet­ki­li­le­ri­ni uğur­la­dı.

  
597 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret12016
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.505718.5799
Euro18.126818.1995
Hava Durumu
Saat