• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

AnasayfaBiz DATÇA - KİGDER olarak, Datça’mıza bir ‘ÇOCUK SEVGİ EVİ’ kazandırmak için yola çıktık. DAÇSEV Proje sunumumuz ektedir.
26.01.2022
Sanatçı Hüseyin Turan, Datça'da yapılması planlanan "Çocuk Sevgi Evi" yararına konser verdi.
26.01.2022
Sebiha ARSLAN- Datça'da Çocuk Sevgi Evi pro­je­si­ni baş­la­tan, Datça Kadın İşgü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER), Ela­zığ Arı­cak il­çe­si Yo­ğun­bi­lek Kö­yün­de­ki Ana­oku­lu ve or­ta­öğ­re­tim oku­lu­nu 14-16 Ekim ta­rik­le­ri ara­sın­da zi­ya­ret ede­rek, Dat­ça­lı ço­cuk­lar­dan he­di­ye çanta, bot, mont ve vb. mal­ze­me­le­ri tes­lim etti. Datça, Ela­zığ ara­sın­da sevgi ve kar­deş­lik köp­rü­sü oluş­tur­du.
25.10.2021
Sa­nat­çı Suavi, Datça'da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan çocuk sevgi evi ya­ra­rı­na Datça' da sahne aldı.
14.10.2021
Datça KİGDER CUMHURİYET'İN 97. YILINI KUTLADI.
03.11.2020
Tüm Dünya çocuklarının ve ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.
22.04.2020
Datça KİGDER 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde şehit annesi ziyareti gerçekleştirdi.
18.03.2020
Sebiha ARSLAN -Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Fatih Yur­da­kul'un da ka­tı­lı­mıy­la ,Datça Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) üye­le­ri, Van 'da ki kır­sal ma­hal­le­lerdeki ço­cuk­lar­la bir araya ge­le­rek he­di­yeler da­ğıt­tı.
09.03.2020
Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) ge­liş­tir­di­ği sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri kap­sa­mın­daki bir uy­gu­la­ma­yı daha ha­ya­ta ge­çi­riyor. Der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ile birlikte 27-28- 29 Şubat gün­le­ri­ni kap­sa­yan günlerde Van Mer­kez ,Ed­re­mit, Mu­ra­di­ye ve Gevaş il­çe­le­rin­de­ki be­lir­le­nen okul ve ku­rum­la­rı zi­ya­ret ederek il­gi­li yö­ne­ti­ci öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ola­cak­lar.
25.02.2020
Datça KİGDER; 5 Aralık Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanmasının 85. yıldönümünü, anlamlı bir ekinlikle kutladı.
10.12.2019
 1 
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret12016
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.505718.5799
Euro18.126818.1995
Hava Durumu
Saat